Foredragsholder Tom Harald Dahl har holdt foredrag om rus og avhengighet i Akershus Døveforening onsdag den 30. Septemper 2015. Det kom 30 personer dit og tema var meget interessant at det ble stilt diverse spørmål til foredragsholder fra publikum. 👍😀

 

Alarmtelefonen for barn og unge:

Tlf. 116111 / www.116111.no 

 www.ug.no

- Ungdomsgruppen i kreftforeningen

www.barnogunge.no

- For barn og unge som har foreldre med rusmiddelproblemer

www.morild.org

- For deg som har en mor og far med pysiske problemer

www.mentalhelse.no

- Informasjon om psykisk helse

www.klaraklok.no

- Her kan du få svar på vanskelige spørsmål

www.ung.no

- Informasjon om unges rettigheter, muligheter og plikter

Del denne siden