Foredragsholder Hanne Kvitvær har holdt foredrag i Akershus Døveforening onsdag den 27. Februar 2019 om pågående diskusjon om Døveforbundet og Døveforeningene bør endre navn eller ikke.

Hanne er med i styret i WFD (Døves verdensforbund), og har meninger om det. 

Vestfolds Døveforening har endret foreningens navn til "Vestfold Tegnspråkforening". Skal Bergen Døvesenter endre navn til "Bergen Tegnspråkforening"?

Skal Akershus Døveforening endre navn til "Akershus Tegnspråkforening"?

Det kom 37 frammøtte til foredraget og det var livlige diskusjoner med Hanne Kvitvær. Alle spørsmålene ble besvart på god måte fra foredragsholder sin side.👍😀 

 

Del denne siden