Innkallelse til 41. Ordinære årsmøte onsdag den 29. mars 2023

Kl. 18.00 i FFO Akershus lokaler i Solheimsveien 62 B, Lørenskog.

 

DAGSORDEN:

 1. Åpning ved foreningsleder
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referenter
 4. Valg av tellekorps
 5. Godkjenning av dagsorden
 6. Årsberetning 2022
 7. Årsregnskap 2022
 8. Pause
 9. Innkomne forslag
 10. Budsjett 2023
 11. Valg

 

Medlemmer som har betalt årskontingent 2022 har adgang til årsmøtet.

 

Husk å ta med årsberetning og regnskapet på årsmøte!

 

 

 

Velkommen!

 

 

 

 

Del denne siden