AKERSHUS TEGNSPRÅKFORENING

ÅRSMØTE NR. 42 - 2023


Innkallelse til 42. Ordinære årsmøte onsdag den 20. mars 2024

Kl. 17.00 i Folkets hus på Strømmen

 

DAGSORDEN:

 1. Åpning ved foreningsleder
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av referenter
 4. Valg av tellekorps
 5. Godkjenning av dagsorden
 6. Årsberetning 2023
 7. Årsregnskap 2023
 8. Pause
 9. Innkomne forslag 
 10. Budsjett 2024
 11. Valg

 

Medlemmer som har betalt årskontingent 2024 har adgang til årsmøtet.

 

Husk å ta med årsberetning og regnskapet på årsmøte!

 

Velkommen til årsmøte !

 


Del denne siden