Denne løsningen er veldig viktig for en stor gruppe mennesker, som ofte blir ekskludert fra å motta kritisk samfunnsinformasjon.  

Link her: https://www.doveforbundet.no/nyheter/2020/06/08/har-du-flexilarm

Del denne siden