TERMINLISTE 2023 FOR AKERSHUS TEGNSRÅKFORENING

Tegnspråkcafe åpningstid kl. 18 - 21

 Det tas forbehold til endringer av datoer i terminliste 2023. 🙂

Del denne siden

Dato:

Program:

Tider:

Lenk: 

Onsdag 11. Januar

Tegnspråkcafe

Kl. 18 - 21
Lørdag 21. Januar

Bowling på Metro i Lørenskog.

Fra kl. 11 og utover ettermidagen.Onsdag 01. Februar

Tegnspråkcafe med åpen post

Kl. 18 - 21
Tirsdag 07. Februar

Strikkekafe

Kl. 10 - 14
Onsdag 15. Februar

Tegnspråkcafe

Kl. 18 - 21
Onsdag 01. Mars

Tegnspråkcafe

Kl. 18 - 21

Tirsdag 07. Mars

Strikkekafe

Kl. 10 - 14

Onsdag 15. Mars

Årsmøte

Kl. 18 - 21
Lørdag  25.  Mars

Tegnspråkdagen

Kl.  11 - 16


Onsdag 29. Mars

Tegnspråkkafe

Kl. 18 - 21

Påske-lotteri 
Tirsdag 18. April

Strikkekafe

Kl. 10 - 14
Onsdag 19. April

Tegnspråkcafe 

Kl. 18 - 21

Foredrag fra Vestfold Audio
Onsdag 03. Mai

Tegnspråkcafe

Kl. 18 - 21
Tirsdag 09. Mai

Strikkecafe

Kl. 10 - 14
Onsdag 17. Mai

 17. mai arrangentet.

Kl. 11 - 16
Onsdag 31. Mai

Tegnspråkcafe

Kl. 18 - 21

Foredrag fra NDF Onsdag 14. Juni

Tegnspråkcafe

Kl. 18 - 21

Lørdag 24. Juni

Rekefest

Tid kommer senere.

Onsdag 16. August

Tegnspråkcafe

Kl. 18 - 21
Onsdag 30. August

Tegnspråkcafe 

Kl. 18 - 21
Tirsdag 05. September

Strikkekafe

Kl. 10 - 14
Onsdag 13. September

Tegnspråkcafe

Kl. 18 - 21
Onsdag 27. September

Tegnspråkcafe

Kl. 18 - 21


Tirsdag 03. Oktober

Strikkekafe

Kl. 10 - 14
Onsdag 11. Oktober

Tegnspråkcafe

Kl. 18 - 21
Onsdag 25. Oktober

Tegnspråkcafe

Kl. 18 - 21
Tirsdag 07. November

Strikkekafe

Kl. 10 - 14
Onsdag 08. November

Tegnspråkcafe

Kl. 18 - 21
Onsdag 22. November

Tegnspråkcafe

Kl. 18 - 21
Tirsdag 05. Desember

strikkekafe

Kl. 10 - 14


Onsdag 06. Desember

Tegnspråkcafe

Kl. 18 - 21
Onsdag 20. Desember

Tegnspråkcafe

Kl. 18 - 21