Foredragsholder Øyvind Madsen har holdt foredrag om

"Terje Basilier - en pioner i døvepsykiatrisk arbeid"

i Akershus Døveforening onsdag den 5. Juni 2019.

Det kom 28 personer til foredraget og alle var fasinert av hans utrolige formidling til tilhørere om Terje Basilier sin oppvekst og livet.

Kort informasjon om Terje Basilier:

Terje Basilier (1928-1974) var en viktig person i forbindelse med mental hygiene blant døve der tegnspråket og sosialisering var av avgjørende betydning for døves psykiske helse. Hans møte med døveverdenen skjedde på Lovisenberg sykehus da han jobbet som lege i 1960-årene.    

Del denne siden