FHI korona restriksjoner for Lørenskog kommune. 

Link: https://www.lorenskog.kommune.no/koronavirus/alle-gjeldende-koronatiltak-i-lorenskog/