Foredragsholder Thomas Flinterud skal holde foredrag om mat og helse i Akershus Døveforening onsdag den 17. November 2021 kl. 19.00. 😀