AKERSHUS DØVES SENIORFORENING

ÅRSMØTE NR. 23 - 2019

 

Innkallelse til 23. Ordinære årsmøte tirsdag den 17. mars 2020

Kl. 11.00 på Folkets hus, Strømsveien 61, Strømmen.

 

DAGSORDEN:

1. Åpning ved foreningsleder  

2. Valg av møteleder

3. Valg av referenter

4. Valg av tellekorps

5. Godkjenning av dagsorden

6. Årsberetning 2019

7. Årsregnskap 2019

8. Pause

9. Innkomne forslag

10. Budsjett 2020 

11. Valg

Medlemmer som har betalt årskontingent 2019 har adgang til årsmøtet. 

Husk å ta med årsberetning og regnskapet på årsmøte!

Velkommen! 

 

Årsmøte er utsatt inntil videre grunnet FHI korona varsel. 

Vi venter forsatt på svar når årsmøte skal gjennomføres i slutten av år 2020 fra ADSF styret.