NYE 149 TEKSTTELEFON

Produkter for hørselshemmede, synshemmede og eldre.

Her finner du produkter og tjenester for hørselshemmede, synshemmede og eldre, samt informasjon om refusjon av kostander knyttet til dette.

Klikk nedenfor: 

http://www.telenor.no/privat/kundeservice/personer_med_nedsatt_funksjonsevne/produkter.jsp