Følgende medlemmer fyller runde år i 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alder:

Navn:

Gavekort:

 

 70 år

 Svein Ivar Hansen

 Har mottatt gavekort 

 

 70 år

 Viktor Olsen

 Har mottatt gavekort

 

 70 år

 Rune Seder

 Har mottat gavekort

 Gratulasjons video

 70 år

 Åshild Solhaug

 

 

 60 år

 Morten Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I følge den nye personvernloven som trådte i kraft i 2018, må man ha tillatelse først fra jubilanten før runde år oppgis her på lista. Smiler stort