Følgende medlemmer fyller runde år i 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alder:

Navn:

Gavekort:

 

 70 år

 Svein Ivar Hansen

 Har mottatt gavekort 

 

 70 år

 Viktor Olsen

 Har mottatt gavekort

 

 70 år

 Rune Seder

 Har mottat gavekort

 

 70 år

 Åshild Solhaug

 Har mottat gavekort

 Gratulasjons video

 60 år

 Morten Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I følge den nye personvernloven som trådte i kraft i 2018, må man ha tillatelse først fra jubilanten før runde år oppgis her på lista. 😀