NAV Tolketjenesten

Her er oversikten over lenker som er veldig relevante  for våre tjenester:  

linker nedenfor:

www.nav.no/no/Person/Hjelpemidler/Tjenester+og+produkter/Tolketjenesten

 

www.kunnskapsbanken.net 

 

www.kommunikasjonpaajobb.no