Keir flyttet hjemmefra da han var barn og bodde på internat, noe som var svært traumatisk for hans mor. Senere bodde han i Oslo og jobbet, etter 30 år med internat og byliv bestemmer han seg for å flytte hjem til Røst igjen. Røst er flere øyer i nord der det til sammen bor 600 mennesker. Og der bor Keir som den eneste døve. Han jobber der og driver med kunsten sin. I dette innslaget møter vi Keir på Røst der han forteller litt om livet sitt før og etter han flyttet tilbake til Røst.

Se videofilm: KEIR EVJEN PÅ RØST