Styret for Akershus Døves Seniorforening 2020

Styreleder: Kjell Nilsen

Nestleder: Kåre Morten Helgesen

Sekretær: Erna Haugan Nilsen

Kasserer: Kari Helgesen

Styremedlem: Annie Haugen

1. Varamedlem: Sten Erling Gulbrandsen