Styret for Akershus Døves Seniorforening

Foreningsleder: Kjell Nilsen

Nestleder: Kåre Helgesen   

Sekretær: Erna Haugan Nilsen

Kasserer: Kari Helgesen

Styremedlem: Annie Haugen  

1. Varamedlem: Sten Erling Guldbrandsen