Styret for Akershus Døveforening 2019

 

Styreleder: Odd Skjellum

Nestleder: Kjell Nilsen  

Sekretær: Terje Karlsen 

Kasserer:  Anne-Marit Nøstvik Karlsen

Styremedlem: Kåre Morten Helgesen

1.varamedlem:  Liv Kari Sollyst

2.varamedlem:  Jan Ingar Nilsen