16 medlemmer fra Akershus Døveforening deltok på nettbrett kurs !

Regional møteplass for unge og eldre

Utveksling av erfaring, kunnskap og kultur og kurs i bruk av iPad.

Lørdag 7. mars var vi, 55 personer, unge og eldre samlet på Thon hotell Triaden i Lørenskog og Toralf Ringsø kunne ønske velkommen og innlede til kurs og samling.

Lokale seniorforeninger startet med å informere om sine tilbud og lokalt og aktiviteter i 2015. Turer, kurs og foredrag står på programmet hos alle foreningene og det ble opplyst at foreningene kan søke NDF om voksenopplæringsmidler og kulturmidler. NDF trenger flere studietimer og foreningene får tilskudd.

Sissel Gjøen informerte om hva som skjer innen telekommunikasjon, 149 som utvider sin plattform til også å gjelde for nettbrett, smarttelefoner og PC. Å ringe 149 fra PC er nå klart – og det testes fortsatt for nettbrett og smarttelefoner. Mer informasjon vil komme i neste Døves Tidsskrift. Vi vet at det ikke lenger lages nye teksttelefoner og det er derfor viktig å oppdatere seg på utviklingen. Disse møteplassene og iPadkursene er et viktig bidrag til nettopp det.

Ellen Østrem presenterte ungdommen: Sondre Uteng, Martin Berhovde, Andrine Olgeirsdottir, Kristian Rugseth, Stian Giltvedt, Lars Petter Lindemann og Petter Noddeland.

Sondre Uteng innledet og orienterte om hvordan de ville legge opp dagen. Inndeling i grupper ble foretatt og de som hadde nettbrett (ikke iPad) satt på et bord og de uten ble samlet på et bord.

Det som skulle gjennomgås på kurset var blant annet:

- Komme i gang

- Apple konto

- Icloud

- Ta bilder og film

- APP

- Mobildata og andre punkter under innstillinger

- Facetime

- Kalender

- Instagram

- Evernote

-Ulike spill

Noe tavleundervisning fra storskjerm og mye undervisning ved bordene og en-til-en.

Siste post på programmet var historieformidling og de eldre var ikke vanskelige å be. Mange hadde historier fra oppvekst og døveskolen – og for ungdommene var det nok vanskelig å forestille seg én dusj i uken og nettene tilbragt på store sovesaler. Denne kulturformidlingen og ikke minst med tanke på bevaring og utvikling av norsk tegnspråk er veldig viktig spesielt når døveskolene legges ned og det er få møteplasser hvor eldre og unge døve møtes. Mange av de yngre påpekte nettopp dette.

Det tekniske fungerte veldig bra denne gangen – da det ble åpnet et lokalt nettverk for deltakerne og det var bruk av ipad som en mikrofon. Deltakerne kunne sitte på plass og bidra med innspill, kommentarer spørsmål osv – som ble vist på storskjerm. Dette var mulig med programmet REFLECTORE på PC eller med en Apple-TV.

Evaluering etter kurset viste at alle var svært fornøyd og hadde lært masse. Terskelen for å bruke Ipad var så absolutt mye lavere nå. Ungdommene fikk kunnskap om eldres oppvekst og levekår. 

En stor takk til ExtraStiftelsen og Extraexpress for tilskudd til gjennomføring av regional møteplass for eldre og unge. 

Seniorutvalget vil prøve å arrangere ny møteplass på Vestlandet og håper det samme for Nord-Norge. 

Oslo, 10. mars

Norges Døveforbund 

Sissel Gjøen

Interessepolitisk rådgiver