Foredragsholder Tom Harald Dahl har holdt foredrag om diabetes og kosthold i Akershus Døveforening onsdag den 27. Mai 2015. Det kom 40 personer dit og det var meget interessant å høre på hva han hadde å si til alle om hvordan man kan unngå å få diebetes 2.

 

 

 

 

 

Hva er diabetes 2:

http://www.diabetes.no/Diabetes+type+2.9UFRnQ4P.ips

 

Mat oppskrifer for diabetes 2:

https://kosthold.diabetes.no/oppskrifter/

 

Videofilm fra foredrag: TOM HARALD DAHL 2015