Det 38. ordinære årsmøte i Akershus Døveforening onsdag den 11. mars 2020 kl. 18,00 ble gjennomført i FFO Akershus, Solheimveien 62 B, Lørenskog. Det var 23 personer tilstedte.

Konstituering av styret ble gjennomført 1. Juli 2020 på styremøte

Styreleder Odd Skjellum

Nestleder Kjell Nilsen

Sekretær Terje Karlsen

Kasserer Anne-Marit Nøstvik Karlsen

Styremedlem Kåre Morten Helgesen

1.Varamedlem Sten Erling Gulbrandsen

2.Varamedlem Siw Kristin Lund