Det 38. ordinære årsmøte i Akershus Døveforening onsdag den 11. mars 2020 kl. 18,00 ble gjennomført i FFO Akershus, Solheimveien 62 B, Lørenskog. Det var 23 personer tilstedte.

Det vil komme mer informasjon om nye styret når disse er blitt konstituert og vedtatt først på styremøte i nærfremtid.