Vervene vedtatt på årsmøte 14. Juni 2021

Styreleder Siw Kristin Lund                                         

Nestleder Odd Skjellum             

Sekretær Terje Karlsen                                 

Kasserer  Anne-Marit Nøstvik Karlsen        

Styremedlem Sten Erling Gulbrandsen            

1.Varamedlem Viktor Olsen

2. Varamedlem Annie Haugen

Revisor: Bjørn Egil Hammerlund

Bilag revisor: Liv Kari Sollyst                               

Vedtekts komité: Leder Aud Hovde Høiberg og Unni Gran                                      

Lotteriansvar: Torunn Halvorsen Zefzef og Erna Haugan Nilsen (Valgt på åpen post)                                

Brusinnkjøp: Styret

Web master til Pling og 123Hjemmeside: Terje Karlsen

Tur/arrangement: Styret

Representanter til landsmøte: Styret

Valg komiteen: Leder Unni Åsta Gran, Viktor Olsen og Svein Ivar Hansen