lnnkallelse til 37. Ordinære årsmøte i Akershus Døveforening onsdag den 27. mars 2019 Kl. 18.00 i FFO Akershus lokaler i Solheimsveien 62B, Lørenskog.

 

DAGSORDEN:

1. Åpning ved foreningsleder

2. Valg av møteleder

3. Valg av referenter

4. Valg av tellekorps

5. Godkjenning av dagsorden

6. Årsberetning 2018

7. Årsregnskap 2018

8. Pause

9. lnnkomne forslag

10. Budsjett 2019

11. Valg

 

Innkomne forslag som må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet innen 6. Mars 2019.

For lovforslaget er fristen 4 uker innen 27. Februar 2019. 

Medlemmer som har betalt årskontingent 2018 har adgang til årsmøtet og husk å ta med årsberetning 2018. 

 

Det vil bli servert gratis varm gryterett for medlemmer fra kl. 17.00 til årsmøte begynner kl. 18.00. 

 

VELKOMMEN!  Smiler stort