lnnkallelse til 22. Ordinære årsmøte i Akershus Døves Seniorforening tirsdag den 19. mars 2018 Kl. 11.00 på Folkets hus, Strømsveien 61, Strømmen.

DAGSORDEN:

1. Åpning ved foreningsleder

2. Valg av møteleder

3. Valg av referenter

4. Valg av tellekorps

5. Godkjenning av dagsorden

6. Årsberetning 2018

7. Årsregnskap 2018

8. Pause

9. Innkomne forslag

10. Budsjett 2019

11. Valg

 

Innkomne forslag som må være styret i hende senest 3 uker før årsmøtet innen 18. Februar 2019. 

For lovforslaget er fristen 4 uker innen 18. Februar 2019.

  

Medlemmer som har betalt årskontingent 2018 har adgang til årsmøtet og husk å ta med årsberetning 2018 !

 

Velkommen! Smiler stort