2. Internasjonale  Vinterleker for døve i Oslo 
20-24. Februar 1953.