Til Medlemmer og samarbeidspartnere.
Vi takker alle for en god innsats og godt samarbeid i 2018 og ønsker dere alle

EN RIKTIG GOD JUL!
og
OG ET GODT NYTT ÅR!

Med vennlig hilsen
Styret i Akershus Døveforening.

Lenk til Julespill: Julespill 1974

Lenk til Hovmestern: Hovmesteren

Lenk til Jelestemning: 2018 Julestemning