Akershus Døveforening skulle gjennomføre foredrag onsdag  den 26. september 2018. Det kom 35 medlemmer dit, men foredraget ble avlyst  grunnet tolke mangel fra NAV Tolketjenesten samme dag.Sint

Foredragsholder fra Vestfold Audio skal komme og fortelle om varslingshjelpemidler i FlexiBlink serien og muligheter rundt dette for hjem og arbeidsplasstilrettelegging og varsling for døve, hørselshemmede, kognitiv svikt og noe mer innen velferdsteknologi.

 

Link til https://www.vestfoldaudio.no/varsling/