Akershus Døveforening skulle gjennomføre foredrag onsdag  den 26. september 2018. Det kom 35 medlemmer dit, men foredraget ble avlyst  grunnet tolke mangel fra NAV Tolketjenesten samme dag.😠

Foredragsholder fra Vestfold Audio skal komme og fortelle om varslingshjelpemidler i FlexiBlink serien og muligheter rundt dette for hjem og arbeidsplasstilrettelegging og varsling for døve, hørselshemmede, kognitiv svikt og noe mer innen velferdsteknologi.

 

Link til https://www.vestfoldaudio.no/varsling/