Godkjent valgliste på årsmøte den 19. mars 2019

Akershus Døves Seniorforening styre og verv for perioden 2019.

Foreningsleder: Kjell Nilsen

Nestleder: Kåre Morten Helgesen 

Sekretær: Erna Haugan Nilsen

Kasserer: Kari Helgesen 

Styremedlem: Annie Haugen

1. Varamedlem: Sten Erling Guldbrandsen

Revisor: Bjørn Hammerlund        

Bilag revisor: Terje Karlsen

Festansvarlig: Styret                             

Kjøkkenansvarlig: Styret

Lotteriansvarlig: Erna Haugan Nilsen og Kate Mostervik

Valg komiteen: Terje Karlsen, Sten Erling Guldbrandsen og Kate Mostervik.