Godkjent valgliste på årsmøte den 20. mars 2018

Akershus Døves Seniorforening styre og verv for perioden 2018-2019

Foreningsleder: Kjell Nilsen

Nestleder: Kåre Morten Helgesen 

Sekretær: Erna Haugan Nilsen

Kasserer: Kari Helgesen 

Styremedlem: Annie Haugen

1. Varamedlem: Maria Fularczyk

Revisor: Bjørn Hammerlund        

Bilag revisor: Terje Karlsen

Festansvarlig: Styret                             

Kjøkkenansvarlig: Vidar Øien og Kari Tanø

Lotteriansvarlig: Erna Haugan Nilsen og Anne Pauline Hagen

Valg komiteen: Terje Karlsen, Anne Pauline Hagen og Vidar Øien