Akershus Døves Seniorforening styre og verv for perioden 2020.

Styreleder: Kjell Nilsen

Nestleder: Kåre Morten Helgesen

Sekretær: Erna Haugen Nilsen

Kasserer: Kari Helgesen

Styremedlem: Annie Haugen

1. Varamedlem: Sten Erling Gulbrandsen

Revisor:  Bjørn Hammerlund    

Bilag revisor: Terje Karlsen

Arrangement-ansvarlig: Styret                             

Valgkomiteen: Valgleder Terje Karlsen, Sten Erling Gulbrandsen og Kate Mostervik.