NAV Bildetolknytt 2019

 

 

 

 

 

 

Hei! 

Vedlagt finner du et nytt nummer av Bildetolknytt.

God lesning!

Med vennlig hilsen

Susanne Wilhelmsen 

Seniorrådgiver/Tolk

NAV  //  Hjelpemiddelsentral Oslo og Akershus

(: 977 90 204
E-post: nav.tolk.oa@nav.no

www.nav.no

Bildetolktjenesten 

Sip-adresse: sip@bildetolk.no

les mer på www.nav.no/bildetolk 

Åpningstider: mandag – fredag kl 08:00-20:00

Tolketjenesten i Oslo og Akershus er en praksisplass, og det vil fra tid til annen være med tolkestudenter.

 

Bildetolknytt nr. 4 - september 2019

Bildetolknytt nr. 3 - juni 2019

Bildetolknytt nr. 2 - april 2019

Bildetolknytt nr. 1 - februar og mars 2019

Bildetolknytt nr. 5 - Desember 2018

Bildetolknytt nr. 4 - Oktober 2018

Bildetolknytt nr. 3 - Juni 2018

Bildetolknytt nr. 2 - April 2018 - Jubiléumsnummer

Bildetolknytt nr. 1 - Februar 2018