Innkallelse til Akershus Døves Seniorforening sin 23 ordinære årsmøte tirsdag den 17. Mars 2020 er utsatt inntil videre og må gjennomføres samme året 2020.

 

ADSF Årsberetning nr. 23 - 2019

ADSF Innstillingen fra valgkomiteen ved valgleder Terje Karlsen 2020

Vedtekter for Akershus Døves Seniorforening 2017