Julekveldsvisa på tegnspråk av Knut Bjarne Kjøde .🤩