Informasjon fra Norges Døveforbund

Hei!

I sommer 2019 endret HoT retningslinjer i tolketjenesten, og vi fra NDF fikk mange henvendelser fra våre medlemmer om mangel på dekning av tolk. Flere mente at tilgangen til tolk har blitt verre.

Har du bestilt tolk i perioden fra 1. august 2019 – 29. februar 2020?

Vi fra NDF har opprettet et undersøkelse, og håper at du vil legge inn dine opplevelser med tolketjenesten. Du kan legge til flere hendelser. Beskriv når du bestilte, og hva du bestilte tolk til. Vi beholder dine opplysninger fram til undersøkelsen er over.

NB! Denne undersøkelsen gjelder ikke for tolkebehov i corona-perioden. Grunnet de ekstraordinære tiltakene som har blitt igangsatt av Regjeringen, har dette selvfølgelig påvirket NAV Tolketjenesten HoT og deres muligheter til å sette tolker til oppdrag.

Denne spørreundersøkelsen tar derfor ikke med tall fra perioden etter 29. februar 2020.

https://forms.gle/icTt8nDY1gbLRsVs8

 

Vennlig hilsen

Norges Døveforbund

Bibbi Hagerupsen

bibbi

Organisasjonskonsulent

Kontortid: mandag – fredag. kl. 08.30 – 16.00

organisasjonskonsulent@doveforbundet.no

www.doveforbundet.no 

Mobil 96 04 60 65 (kun SMS)

Grensen 9

0159 Oslo

 

 

 

Del denne siden