Foredragsholder Tom Harald Dahl har holdt foredrag om rus og avhengighet i Akershus Døveforening onsdag den 30. Septemper 2015. Det kom 30 personer dit og tema var meget interessant at det ble stilt diverse spørmål til foredragsholder fra publikum. LikerSmiler stort

Se bilder: TOM HARALD DAHL 2015

Se videofilm: TOM HARALD DAHL 2015

 

Alarmtelefonen for barn og unge:

Tlf. 116111 / www.116111.no 

 www.ug.no

- Ungdomsgruppen i kreftforeningen

www.barnogunge.no

- For barn og unge som har foreldre med rusmiddelproblemer

www.morild.org

- For deg som har en mor og far med pysiske problemer

www.mentalhelse.no

- Informasjon om psykisk helse

www.klaraklok.no

- Her kan du få svar på vanskelige spørsmål

www.ung.no

- Informasjon om unges rettigheter, muligheter og plikter