Foredrag om bildetolk.

Det ble holdt foredrag om bildetolk i Akershus Døveforening onsdag den 25. Oktober 2017. Over 30 personer var tilstedet og det ble stilt flere tekniske spørsmål fra publikum om siste nytt innen komuniksjons utstyret.

Foredragsholdere var Sasha Radulovic og Susanne Wilhelmsen fra NAV Bildetolktjenesten.

Bilder: 2017 Foredrag

Link: NAV Hjelpemidler

Link: NAV Tolketjeneste