Vervene for året 2019

Styreleder:                Odd Skjellum      
Nestleder:                 Kjell Nilsen                
Sekretær:                 Terje Karlsen               
Kasserer:                  Anne-Marit Nøstvik Karlsen         
Styremedlem:           Kåre Morten Helgesen         
1. varamedlem:        Liv Kari Sollyst     
2. varamedlem:        Jan Ingar Nilsen
Revisor:                   Bjørn Egil Hammerlund       
Bilagsrevisor:           Liv Kari Sollyst       
Vedtekstkomiteen:   Aud Hovde Høiberg, Kjell Nilsen og Unni Gran     
Lotteriansvarlig:       Erna Haugan Nilsen      
Brusinnkjøp:            Styret        

Informasjon:            ADF Hjemmside, Elektronisk-post og SMS

Tur / arrangement:  Styret

Representanter til Landsmøte:   Kjell Nilsen og Terje Karlsen

Valgkomiteen: Leder Aud Hovde Høiberg, Randi Leira Kvitvær og Sten Erling Gulbrandsen