Vervene for året 2020

Styreleder:         Odd Skjellum                   
Nestleder:          Kjell Nilsen                            
Sekretær:           Terje Karlsen                         
Kasserer:           Anne-Marit Nøstvik Karlsen                         
Styremedlem:    Kåre Helgesen                
1. varamedlem:  Sten Erling Gulbrandsen      
2. varamedlem:  Siw Kristin Lund     
Revisor:              Bjørn Hammerlunf     
Bilagsrevisor:      Liv Kari Sollyst   
Vedtekstkomiteen: Aud H. Høiberg, Kjell Nilsen og Unni Å. Gran   
Lotteriansvarlig:     Erna Haugan Nilsen og Maria Fularczyk 
Brusinnkjøp:            Styret        

123hjemmside og Pling Front ansvarlig: Terje Karlsen

Arrangement:  Styret

Representanter til Landsmøte: Styret 

40 års jubileums komite: Odd Skjellum, Terje Karlsen, Anne-Marit Nøstevik Karlsen og Kjell Nilsen

Valgkomiteen: Leder Unni Åsta Gran, Viktor Olsen og Svein Ivar Hansen