Vervene for året 2018

Styreleder:                Odd Skjellum      
Nestleder:                 Kjell Nilsen                
Sekretær:                 Terje Karlsen               
Kasserer:                  Anne-Marit Nøstvik Karlsen         
Styremedlem:           Kari-Mette Ellingsen         
1. varamedlem:        Liv Sollyst     
2. varamedlem:        Heidi Nilsen 
Revisor:                   Bjørn Egil Hammerlund       
Bilagsrevisor:           Liv Sollyst       
Lovkomiteen:           Kåre Helgesen, Aud Høiberg og Viktor Olsen       
Lotteriansvarlig:       Erna Haugan Nilsen og Gøril Dragland      
Brusinnkjøp:            Styret        

Informasjon:            ADF Hjemmside, Elektronisk-post og SMS

Tur / arrangement:  Styret

Representanter til Landsmøte / rådet:   Styret

Valgkomiteen: Leder Aud Høiberg, Kåre Helgesen og Svein Ivar Hansen