En liten hilsen og opplysning til NDF, døveforeninger og andre

Fredag 29. mai 2020 blir min siste arbeidsdag som daglig leder i Bergen Døvesenter. Da blir jeg pensjonist.

Martin Berhovde (28) overtar som min etterfølger (se vedlagt bilde).

E-post adressen til døvesenteret blir som før.

 

Lørdag 30. mai blir Bergen Døvesenter 140 år (stiftet 30.05.1880).

Festmiddagen den dagen er kansellert på grunn av korona-situasjon.

Vi har laget oppsummering av det meste som har skjedd de siste 40 årene, fra 1981 til 2020.

Interesserte kan finne oversikten i vedlagt PDF-fil !🙂

 

Jeg vil takke for godt samarbeid gjennom mange år, og ønsker dere alt godt og lykke til med arbeidet i tiden framover J

 

Vennlig hilsen Rune Anda

BDS 1981-2020

Vedlagt PDF fil fra Rune Anda