Visning av lokalet i Strømmen

Akershus Døves Seniorforening har flyttet til ny lokal i Folkets Hus på Strømmen tirsdag den 20. januar 2015.

På vegne av styret ønsker jeg alle hjertelig velkommen til Akershus Døves Seniorforening.😀

Med vennlig hilsen

Leder Kjell Nilsen