Forslag på kanditater til landsmøte

 

 

 

 

Last PDF filer nedenfor og se hva flertalls- og mindretalls- innstillinger har gått inn for aktuelle kanditater til Landsmøte 2019.

Til landsmøte 31.mai-2.juni skal forbundet ha valg til styret for en ny periode fra 2019-2022.

Fristen for å kunngjøre innstillingen er 3 mnd. før landsmøtet ifølge vedtektene og i dag har flertall av valgkomiteen kommet med sin innstilling. 

Last ned PDF fil nedenfor !

 

Til landsmøte 31.mai-2.juni skal forbundet ha valg til styret for en ny periode fra 2019-2022.

Fristen for å kunngjøre innstillingen er 3 måneder før landsmøtet ifølge vedtektene og i dag har mindretall av valgkomiteen kommet med sin innstilling.

Last ned PDF fil nedenfor !

 

 

NDF flertallsinnstilling av kandidater til landsmøte 2019

NDF mindretallsinnstilling av kanditater til landsmøte 2019