Akershus Døveforening er en interesseorganisasjon for tegnspråkbrukere i Viken Fylkeskommune og omegn. (Akershus Fylkeskommune og omegn.)

Stiftet: 25. Oktober 1980

Post adresse: Akershus Døveforening, Myrlia 101, 1481 Hagan

Tilsluttet: Norges Døveforbund og FFO-Akershus

Organisasjonsnummer: 911948427

Klikk her : http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=911948427

Bank-Kontonummer: 16283120418

E-post adresse: akershusdoveforening@outlook.com

Vedtekter:Vedtekter

 

Underavdeling Eventyrklubben ADF.

Stiftet 2. November 2016

Vedtekter: Vedtekter

 

Underavdeling Akershus Døves Seniorforening.

Stiftet: 15. Mars 1995

Organisasjonsnummer: 913881230

Klikk her: http://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913881230

Bank-Kontonummer: 71026627103

Vedtekter: Vedtekter