Helikopter gave

Da ADF medlem Jan Sæter fylte 90 år fikk han en stor gave fra hans nærmeste familier i form av helikopter flyving som startet fra Jessheim og rundt alle kjenter steder i Akershus fylket. Han kunne se hvor Akershus Døveforening lå den dagen foreningen var åpen onsdag den 8. November 2018. Han syntes det var en flott uforglemmelig opplevelse å reise med helikopter og se alt fra lufta. 😀