Følgende medlemmer fyller runde år i 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Født:

Alder:

Navn:

Gavekort:

 

 

 

 

 

60 år

Bjørn  Idar Furu

Har fått gavekort

 

70 år

Terje Karlsen

Har fått gavekort

 

75 år

Jan Ingar Nilsen

Har fått gavekort

 

75 år

Svein-Ivar Skogstad

Har fått gavekort

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I følge den nye personvernloven som trådte i kraft i 2018, må man ha tillatelse først fra jubilanten før runde år oppgis her på lista. Smiler stort