Ansettelse av ny generalsekretær i Norges Døveforbund

2018_NDF_generalsekretær_pressemelding