Driftsmelding

  • 18. mai 2015 stenges gammel MMX-server [28.04.15]
    Vi ber brukere som benytter den gamle versjonen av myMMX-klienten om å oppdatere. Se meldingen nedenfor for informasjon om hvordan du oppdaterer myMMX-klienten.

  • Viktig informasjon til myMMX-brukere [04.02.15] 
    MMX-serveren har blitt flyttet og lenken for å laste ned myMMX-programmet er ny. Alle myMMX-brukere beholder samme brukernavn og passord, men SIP-adressen er endret tilfornavn.etternavn@mymmx.seLast ned veiledningen for hvordan du finner din SIP-adresse i myMMX-programmet.

Om bildetolking

Bildetolktjenesten tilbyr tolking gjennom skjerm. Bildetolken er i et tolkestudio hos bildetolktjenesten og er ikke selv på oppdragsstedet. Du kan bruke tjenesten til å tolke telefonsamtaler og møter der hørende og døve ønsker å snakke sammen. Bildetolktjenesten tilbyr både skrivetolking og tegnspråktolking. For å ringe inn til bildetolketjenesten gjennom telefon, ringer du 21 02 37 00.

Mer informasjon

Hvis du ønsker mer informasjon om bildetolktjenesten kan du ta kontakt med din lokale hjelpemiddelsentral eller bildetolktjenesten på nav.bildetolktjenesten@nav.no.

På tegnspråk

Denne siden kan du også se på tegnspråk.