Det vil komme to formidlere fra NAV tolketjenesten til Akershus Døveforening onsdag den 30. Mai 2018 Kl. 19.00. De vil fortelle om hvordan de samarbeider med de andre tolketjenestene, tolker og alt annet som har med tolketjenesten å gjøre.

Samtidig får man muligheten til å stille spørsmål til de to formidlere på stedet under foredraget.

VELKOMMEN TIL FOREDRAGET ! Smiler stort