Hei

Vedlagt finner dere program og gevinstliste for Døvekirkens Basar i perioden 8-10. mars.

Hjertelig velkommen skal dere være til årets høydepunkt i Døvekirken.

 

Med vennlig hilsen

Jon Arnljot Vik

Daglig Leder

Døves Menighet / Døvekirken

Fagerborggata 12, 0360 Oslo

Org.nr 871.273.952

Tlf: 23 33 43 20

SMS 918 54 284

E-mail: jon.vik@dovekirken.no

Web: www.dovekirken.no

 

Døvekirken plakat basar 2018

Døvekirken oversikt gevister hovedlotteriet 2018