Informasjonsmøte om rettshjelp for hørselshemmede og døve.

Advokat Rene Stub-Christiansen kommer til Akershus Døveforening onsdag den 21. November kl. 19.00 og informerer om rettshjelp for hørselshemmede og døve.

Rettshjelp for hørselshemmede er en organisasjon som skal gi gratis juridisk rådgivning til hørselshemmede og døve.

Vi ønsker å informere om ordningen og hvilke krav myndighetene stiller for at døve kan benytte seg av tilbudet.

Det som vi vil gå gjennom på informasjonsmøtet er følgende:

  • Historien bak Rettshjelp for Hørselshemmede, hvem vi er og behovet for tilbudet
  • Demonstrasjon av hvordan medlemmene kan sende inn saker og booke skypemøter. Litt om saksbehandlingstid osv
  • Hvilke krav myndighetene stiller og hva som kreves for at hørselshemmede kan benytte seg av tilbudet
  • Dersom noen har konkrete juridisk spørsmål på informasjonsmøtet, så vil vi i møtet hjelpe vedkommende til å sende inn spørsmålet ved elektronisk innsending. Det vil ikke bli svart på juridiske spørsmål på direkten i møtet, men disse vil da bli besvart i etterkant. Dette bl.a. av hensyn til personvern og den korte tiden vil har til rådighet
  • Vi oppfordrer alle til å ta med sin egen elektroniske enhet, f.eks. nettbrett eller PC

 Link til Rettshjelp for Hørselshemmede: www.dovrettshjelp.no

 Tegnspråktolk skal bestilles snart !Smiler
 stort